בג"ץ 8211/00 משה מזרחי נ. מדינת ישראל משרד המשפטים

    30.00

    בג"ץ 8211/00 משה מזרחי נ. מדינת ישראל משרד המשפטים

    30.00