בג"ץ 8290/00 סאיד בשארה נ. משרד החינוך

    30.00

    בג"ץ 8290/00 סאיד בשארה נ. משרד החינוך

    30.00