בג”ץ 8458/99 המועצה המקומית אור עקיבא נ. שמואל רשפ…

    30.00

    בג”ץ 8458/99 המועצה המקומית אור עקיבא נ. שמואל רשפ…

    30.00