בג"ץ 8571/00 סיעת הליכוד בכנסת ה-15 ואח' נ. הכנסת

    30.00

    בג"ץ 8571/00 סיעת הליכוד בכנסת ה-15 ואח' נ. הכנסת

    30.00