בג"ץ 8996/99 מועצה אזורית גולן נ. אבי דרכסלר, מנהל…

    30.00

    בג"ץ 8996/99 מועצה אזורית גולן נ. אבי דרכסלר, מנהל…

    30.00