בג"ץ 9485/00 עיריית בית שאן נ. מ"מ השר לענייני דתות

    30.00

    בג"ץ 9485/00 עיריית בית שאן נ. מ"מ השר לענייני דתות

    30.00