בג"ץ 9511/00 מועצה איזורית נחל שורק נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 9511/00 מועצה איזורית נחל שורק נ. ממשלת ישראל

    30.00