בג"ץ 9608/00 עמותת "ידיד" נ. עירית שדרות

    30.00

    בג"ץ 9608/00 עמותת "ידיד" נ. עירית שדרות

    30.00