בג"ץ 9612/03 התאחדות חקלאי ישראל נ. נציב המים

    30.00

    בג"ץ 9612/03 התאחדות חקלאי ישראל נ. נציב המים

    30.00