בג"ץ 9717/03 נעלה – עמותה להתיישבות בשומרון של עוב…

    30.00

    בג"ץ 9717/03 נעלה – עמותה להתיישבות בשומרון של עוב…

    30.00