בג"ץ 9720/03 המועצה המקומית אעבלין נ. שר הפנים

    30.00

    בג"ץ 9720/03 המועצה המקומית אעבלין נ. שר הפנים

    30.00