בג"ץ 9868/03 חסן ברגותי נ. שירות הביטחון הכללי

    30.00

    בג"ץ 9868/03 חסן ברגותי נ. שירות הביטחון הכללי

    30.00