בש"א 9566/00 הרצל מקניאן נ. בנק המזרחי המאוחד בע'מ

    30.00

    בש"א 9566/00 הרצל מקניאן נ. בנק המזרחי המאוחד בע'מ

    30.00