בשג"ץ 1464/05 אברהם שריקי נ. שרות בתי הסוהר

    30.00

    בשג"ץ 1464/05 אברהם שריקי נ. שרות בתי הסוהר

    30.00