בש"פ 2047/00 דוד לוי נ. מדינת ישראל

    30.00

    בש"פ 2047/00 דוד לוי נ. מדינת ישראל

    30.00