ע"א 1016/05 מנהל מס ערך מוסף-ירושלים נ. האחים ישר…

    30.00

    ע"א 1016/05 מנהל מס ערך מוסף-ירושלים נ. האחים ישר…

    30.00