ע"א 1190/05 שלמה גבאי נ. אומצה מפעלי בשר בע"מ

    30.00

    ע"א 1190/05 שלמה גבאי נ. אומצה מפעלי בשר בע"מ

    30.00