ע"א 2659/96 הנרי רוזן נ. בנק המזרחי המאוחד

    30.00

    ע"א 2659/96 הנרי רוזן נ. בנק המזרחי המאוחד

    30.00