ע"א 369/09 ברוך לוק נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00

    ע"א 369/09 ברוך לוק נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00