ע"א 452/05 ד"ר יעקב קלו נ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

    30.00

    ע"א 452/05 ד"ר יעקב קלו נ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

    30.00