ע"א 8269/03 נהריה -כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע…

    30.00

    ע"א 8269/03 נהריה -כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע…

    30.00