ע"א 8505/00 ומקו בע"מ נ. בנק לאומי לישראל בע"מ

    30.00

    ע"א 8505/00 ומקו בע"מ נ. בנק לאומי לישראל בע"מ

    30.00