ע"א 8597/04 דר' דוד בן צבי נ. רשם המשכונות

    30.00

    ע"א 8597/04 דר' דוד בן צבי נ. רשם המשכונות

    30.00