ע"א 8712/00 ג'אייזה נח'לה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00

    ע"א 8712/00 ג'אייזה נח'לה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00