ע"א 8987/00 דוד עטיה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00

    ע"א 8987/00 דוד עטיה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00