רע"א 1615/05 דוד כרמלה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00

    רע"א 1615/05 דוד כרמלה נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ

    30.00