רע"א 6400/04 קרן ים בע'מ נ. בנק המזרחי המאוחד בע'מ

    30.00

    רע"א 6400/04 קרן ים בע'מ נ. בנק המזרחי המאוחד בע'מ

    30.00